دومین دوره‌ی سمپوزیوم بین المللی طراحی صحنه و لباس تهران

هیئت داوران دومین دوره‌ی سمپوزیوم بین‌المللی طراحی صحنه و لباس تهران

نمایشگاه طراحی صحنه‌ و لباس دانشجویان دانشگاه هنر / زیر نظر: مهندس رضا مهدی‌زاده

طراحی صحنه و لباس از نگاه دوربین / بهرام بدخشانی ، امیرحسین قدسی

تکنولوژی در طراحی صحنه و لباس / علاالدین پژهان

فرآیند طراحی صحنه / پیام فروتن

نرم‌افزارهای تخصصی طراحی صحنه و لباس / مهناز قاضی ، خاطره خلیلی

طراحی لباس / رعنا امینی ، مریم نعیم‌زاده

مقالات برتر / مژده علیزاده ، فائزه باغانی ، مصطفا مرادیان ، نرگس چاروسه

اولین دوره‌ی سمپوزیوم بین المللی طراحی صحنه و لباس تهران

میزانسن برای تماشاگر / امیررضا کوهستانی

اسیب‌شناسی طراحی صحنه و لباس / عطاالله کوپال

نقش درام در صحنه / جلال تهرانی

خوانش متن / حسن معجونی

نورهای غیر معمول / صبا کسمایی

ایده تا اجرا / شهرام علیدی

طراحی لباس / فاطمه سلطان ‌حسینی