شهرام علیدی: سمپوزیوم طراحی صحنه و لباس تئاتر فرصت تقویت هنرهای دراماتیک است

مشاور علمی نخستین سمپوزیوم بین‌المللی طراحی صحنه و لباس تئاتر تهران این سمپوزیوم را سرآغاز جدی تر شدن طراحی و تقویت هنرهای دراماتیک همراه با تحولات معاصر در مفهوم اجرا و تکنولوژی دانست.
به گزارش مشاور رسانه‌ای سمپوزیوم، شهرام علیدی کارگردان، فیلمنامه نویس و گرافیست با اشاره به اینکه انگیزه بخشی با کشف و به میدان آوردن استعدادهای نو در بخش رقابتی سمپوزیوم گامی به سوی ارتقا طراحی در هنرهای نمایشی است، گفت: حرکت، انگیزه و بنیاد نو تنها با شناخت و سپاس از ریشه و استادان ممکن است که با تجلیل سمپوزیوم این نوآوری و ارج گذاری هنر طراحی نیز شکل گرفته است.

وی ادامه داد: این سمپوزیوم سرآغاز جدی تر شدن طراحی و تقویت هنرهای دراماتیک همراه با تحولات معاصر در مفهوم اجرا و تکنولوژی است.

نخستین سمپوزیوم بین‌المللی طراحی صحنه و لباس تئاتر تهران با نگاهی پژوهش‌محور برای اولین بار در ایران در حال برگزاری است.

مهمترین هدف این سمپوزیوم، بیان استقلال طراحی صحنه، تدوین نگاه آکادمیک و جهانی بر طراحی صحنه‌ و تلاش برای رسیدن به یک نگاه علمی و اندیشه‌ای در طراحی و اجرای یک اثر نمایشی بیان شده است.

این سمپوزیوم در پنج بخش اصلی با عنوان های مقاله‌های علمی- پژوهشی، متن تا اجرا، ایده تا اجرا، طراحی تا اجرا و علمی و آموزشی برگزار می شود.